Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 8/2012 privind aplicarea Orientărilor cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea - abrogată

Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 144/2012
Ordin publicat în MO : 08/07.01.2013
Observaţii : Instrucțiunea nr.8/2012 a fost abrogată.