Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 07 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienți şi stadiul rezolvării acestora

 
Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 143/2012
Ordin publicat în MO : 1/03.01.2013
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I