Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 06 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare

   
   
Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 140/2012
Ordin publicat în MO : 1/03.01.2013
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I