Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 05 privind forma, conţinutul şi modul de prezentare a documentului privind informaţiile cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare

 
Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 87/2012
Ordin publicat în MO : 535/01.08.2012
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I