Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 03 de modificare a Instrucţiunii nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 84/2012
Ordin publicat în MO : 448/05.07.2012
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I