Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 01 privind organismele de plasament colectiv monetare

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 03/2012
Ordin publicat în MO : 83/30.01.2012
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I