Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 01 privind transmiterea pe cale electronică a procedurilor interne elaborate în conformitate cu reglementările incidente ale C.N.V.M. de către intermediarii înscrişi în Registrul C.N.V.M.

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 04/2011
Ordin publicat în MO : 33/13.01.2010
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I