Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 02 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM

 
Descarcaţi :  Forma iniţială     Forma consolidată
Ordin : 10/2011
Ordin publicat în MO : 118/16.02.2011
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I

a fost suspendată până la data de 30.06.2015
 
Acte emise în legătură cu instrucţiunea: