Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 04 privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din evidenţele C.N.V.M.

Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 43/16.06.2011
Ordin publicat în MO : 506/18.07.2011
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I