Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 05 de modificare a Instrucţiunii nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 48/16.06.2011
Ordin publicat în MO : 536/29.07.2011
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I