Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 06 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială  Forma consolidată
Ordin : 116/21.12.2011
Ordin publicat în MO : 82/01.02.2012

Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I

Acte emise în legătură cu instrucţiunea:
Regulamente şi Instrucţiuni  
Alte acte