Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 01 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii nr.2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 13/10.03.2010
Ordin publicat în MO : 173/17.03.2010
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I