Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 02 de modificare a Instrucţiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 37/07.06.2010
Ordin publicat în MO : 401/16.06.2010
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I