Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 01 de modificare a Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 29/27.05.2009
Ordin publicat în MO : 396/11.06.2009
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I