Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 02 privind procedura de subscriere şi răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 30/29.05.2009
Ordin publicat în MO : 380/04.06.2009
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I