Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 03 privind deţinerile directe şi deţinerile indirecte

Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 36/22.06.2009
Ordin publicat în MO : 442/29.06.2009
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I