Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 04 de modificare a Instrucţiunii nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 39/08.07.2009
Ordin publicat în MO : 448/14.07.2009
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I