Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 05 de modificare a Instrucţiunii nr.11/2005 cu privire la înregistrarea grupurilor la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 55/21.10.2009
Ordin publicat în MO : 737/29.10.2009
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I