Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 01 de modificare a Instrucţiunii nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială
Ordin : 37/18.03.2008
Ordin publicat în MO : 230/25.03.2008
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I