Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 02 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi :  Forma iniţială  Forma consolidată
Ordin :
  30/07.03.2007
Ordin publicat în MO : 220/30.03.2007
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I