Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 03 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzacţionare al unui operator de piaţă/de sistem

Descarcaţi : Forma iniţială  Forma consolidată
Ordin : 59/22.05.2007
Ordin publicat în MO : 363/28.05.2007
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I