Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 05 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) din state membre

Descarcaţi : Forma iniţială  eng
Ordin : 76/17.07.2007
Ordin publicat în MO : 583/24.08.2007
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I
Suspendată prin Dispunerea nr. 11/26.07.2011