Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 06 referitoare la modificarea Instrucţiunii nr.5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 79/02.08.2007
Ordin publicat în MO : 560/15.08.2007
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I