Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 08 privind raportarea cerinţelor minime de capital şi Anexe

Descarcaţi :   Forma iniţială
Ordin : 149/18.12.2007
Ordin publicat în MO : 78/31.01.2008
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I