Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 02 emisă în aplicarea prevederilor art. 185 alin.(1) lit. e) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

Descarcaţi :   Forma iniţială
Ordin : 11/31.01.2006
Ordin publicat în MO : 121/08.02.2006 (împreună cu instrucţiunea)
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I