Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 03 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la C.N.V.M. - abrogată

 
Descarcaţi :   Forma iniţială  Forma consolidată
Ordin : 27/21.03.2006
Ordin publicat în MO : 281/29.03.2006 (împreună cu instrucţiunea)
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I