Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 04 privind procedura prin care o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.) - administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.

 
Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 51/30.05.2006
Ordin publicat în MO : 489/06.06.2006
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I