Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 05 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială  Forma consolidată
Ordin : 70/03.08.2006
Ordin publicat în MO : 693/14.08.2006
Observaţii : Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării ei şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.