Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 04 referitoare la prevenirea finanţării actelor de terorism

Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 09/16.03.2005
Ordin publicat în MO : 244/23.03.2005
Observaţii : Prezentele Instrucţiuni au intrat în vigoare la data publicării ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I