Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 10 pentru aplicarea prevederilor art. 286 1 din Legea nr. 297 / 2004 modificată prin Legea nr.208/2005 şi Ordonanţa nr. 41/ 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 
Descarcaţi :  Forma iniţială
Ordin : 40/24.08.2005
Ordin publicat în MO : 792/31.08.2005
Observaţii : Prezenta Instrucţiune a intrat în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de punere în aplicare în Monitorul Oficial al României, Partea I