Facebook LinkedIn

Instructiunea nr. 11 privind înregistrarea grupurilor la CNVM

Descarcaţi :   Forma iniţială  Forma consolidată
Ordin : 51/27.09.2005
Ordin publicat în MO : 888/04.10.2005
Observaţii : Prezenta Instrucţiune a intrat în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de punere în aplicare în Monitorul Oficial al României, Partea I Instrucţiunea a fost modificată de Instrucţiunea nr. 5/2009