Facebook LinkedIn

Hotărârea nr. 89/ 27.11.2014 pentru prorogarea unor termene

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea unor termene


       În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
       în urma deliberărilor din ședința din data de 26.11.2014,

       Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre: 

       Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 20 martie 2014, cu modificările ulterioare, seprorogă până la data de 30.06.2015.
       Art. 2. - Termenul prevăzut la art. 2 din Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 50/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare și suspendarea Dispunerii de Măsuri a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.19/2010[1], publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 23 iunie 2014, seprorogă până la data de 30.06.2015.
      Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și pe site-ul acesteia și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mișu Negrițoiu

 

Nr. 89

Bucureşti, 27 noiembrie 2014

 [1]  Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 19/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.