Facebook LinkedIn

Hotărârea nr. 41/23.05.2014 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin.(6) din Regulamentul ASF nr.3/2013

În cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărți centrale a Casei Române de Compensație SA și a Casei de Compensare București SA., termenul prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 30.09.2014.

Descarcă aici documentul în format pdf.