Facebook LinkedIn

Hotărârea nr. 50/18.06.2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea A.S.F nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 precum și suspendarea Dispunerii de Măsuri a CNVM nr.19/2010

Art. 1. - Termenul prevăzut la art. 1 din Hotărârea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 27/2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 20 martie 2014, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014.

Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial nr.457 din 23.06.2014

Descarcă aici documentul în format pdf.