Facebook LinkedIn

Hotărârea nr.75/26.09.2014

privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin.(6) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărți centrale a Casei Române de Compensație S.A. și a Casei de Compensare București S.A.

În temeiul prevederilor art.1 alin.(2), art.2 alin.(1) lit. a), art.3 alin. (1) lit. b), art.6 alin.(2) și art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere acordul încheiat între Sibex -Sibiu Stock Exchange S.A. și  ATHENS EXCHANGE CLEARING HOUSE S.A. (AthexClear), care vizează furnizarea de către AthexClear de servicii de compensare decontare pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate încheiate pe piața reglementată la termen administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange SA;
 
Având în vedere faptul că AthexClear nu a fost autorizată până în prezent în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții;

        În urma deliberărilor  din ședința din data de 24.09.2014,
        Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:

Art.1. - În cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărți centrale aCasei Române de Compensație SA și a Casei de Compensare București SA., termenul prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul A.S.F. nr.3/2013 pentru autorizarea și funcționarea contrapărților centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 ianuarie 2015.
 
Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și în Buletinul A.S.F. și intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu NEGRIȚOIU