Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 01/ 2012 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 71 alin. (2) din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. II al Regulamentului ASF nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006