Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 02/2012 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 4/2009 privind Registrul public al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : Dispunere de măsuri temporară, ieșită din vigoare ca urmare a împlinirii termenului