Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 03/2012 privind aplicarea art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. X lit. g) din Regulamentul ASF nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012.