Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 09/2012 privind prelungirea termenului prevăzut în Instrucţiunea CNVM nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării temeiului de elaborare