Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 11/2012 privind constituirea compartimentului de control intern la operatorii de piaţă

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. II al Regulamentului ASF nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006