Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr.14/2012 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Instrucţiunea CNVM nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : Dispunere de măsuri temporară, ieșită din vigoare ca urmare a împlinirii termenului.