Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 20/2012 privind corelarea normelor naţionale cu Regulamentul (UE) nr. 236/2012 privind vânzarea în lipsă şi anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii :