Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 27/2012 privind constituirea compartimentului de control intern la depozitarul central, casa de compensare, contrapartea centrală

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii : A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 1/2013.