Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 03/ 2011 privind întocmirea raportului de audit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu şi fără prevalidarea instrumentelor financiar

Descarcaţi: Forma iniţială
Observaţii:  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. 5 din Norma ASF nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientărilor privind sistemele şi controalele într-un mediu de tranzacţionare automat pentru platformele de tranzacţionare, firmele de investiţii şi autorităţile competente şi pentru abrogarea unor dispuneri de măsuri ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.