Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 04/ 2011 privind modificarea prevederilor art. 2 din Dispunerea de măsuri CNVM nr. 14/2010

Conținut:

modifică Dispunerea de măsuri nr. 14/15.07.2010

Descarcaţi: Forma iniţială
Observaţii:  A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 14/2010.

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. II al Regulamentului ASF nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006