Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 05/ 2011 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Instrucţiunii CNVM nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mob

Conținut:

vizează o serie de aspecte referitoare la aplicarea unor prevederi din instrucțiunea C.N.V.M. nr. 2/2011

Descarcaţi: Forma iniţială
Observaţii:  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării temeiului de elaborare.