Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 11/ 2011 privind suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii CNVM nr. 5/2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) din state membre

Descarcaţi : Forma iniţială
Observaţii:  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile  art. 237 alin. (2) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.