Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 12/ 2011 privind suspendarea aplicării prevederilor Instrucţiunii CNVM nr. 2/2011 și a Dispunerii de măsuri CNVM nr. 19/2010

Conținut:

vizează suspendarea Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 2/2011 și a Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr.19/2010, până pe data de 31 martie 2012

Descarcaţi: Forma iniţială
Observaţii:

Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării temeiului de elaborare.A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 19/2010, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 20/2010, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 25/2012, Dispunerea de măsuri CNVM nr. 3/2013.