Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 13/ 2011 privind suspendarea aplicării prevederilor art. 71 alin. (4) din Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare

Conținut:

Se suspendă aplicarea prevederilor art. 71 alin. (4) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţioare

Descarcaţi: Forma iniţială
Observaţii:  Dispunere de măsuri ieșită din vigoare ca urmare a abrogării prin prevederile art. II al Regulamentului ASF nr. 1/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006