Facebook LinkedIn

Dispunere de măsuri nr. 14/2011 privind clarificarea unor termeni şi expresii, stabilirea unor limite investiţionale pentru OPCVM

Conținut:

Stabilește cadrul de înființare și funcționare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționabile.

Descarcaţi: Forma iniţială
Observaţii: A se vedea și Dispunerea de măsuri CNVM nr. 15/2012.